//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
   
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
เร่งรัดและสร้างความเข้าใจ อปท. ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
1-การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท.  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
2-การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท.  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 617