//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
   
 
 
 
 
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ร่วมประกวดบทความในหัวข้อ จิตอาสากับหน้าที่ฝ่ายปกครอง  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
ขอเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 567