//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี//////
   
 

ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 6726  ตอบ 19  
ชื่อ website สะกดผิดครับ (4 ต.ค. 2560)    อ่าน 363  ตอบ 1  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 2508  ตอบ 2  
 
 
อบต.หินฮาว สอบถามรายละเ * * * ยดเกี่ยวกับ “นางหา ศรียา * * * ล” (14 ก.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.หล่มเก่า มีตำแหน่งธุรการว่างเปล่าครับ (26 มิ.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา ขอสอบถามเทศบาลบัววัฒนามีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลรึปล่าวคะ (7 มิ.ย. 2561)    อ่าน 189  ตอบ 2
อบต.หินฮาว เรียนนายก อบต หินฮาว (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 534  ตอบ 2
ทต.ตาลเดี่ยว เว็บไซต์ ทต.ตาลเดี่ยว จ. เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 50  ตอบ 1
อบต.พุขาม หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (17 พ.ค. 2561)    อ่าน 134  ตอบ 1
อบต.ชอนไพร สอบถาม เรื่องการตรวจสอบพื้นที่ที่ดินทำกินของนางปัด ฮิทธิ ว่าอยูในเขตพื้นที่สาธา (15 พ.ค. 2561)    อ่าน 52  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด เบอร์รถดูดส้วมของเทศบาลซับสมอทอด เบอร์ไรคับ (2 พ.ค. 2561)    อ่าน 1423  ตอบ 1
อบต.ศรีเทพ เว็บไซต์ อบต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (2 พ.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด โรงพยาบาลบึงสามพันกำลังจะล่มสลายแล้ว (15 เม.ย. 2561)    อ่าน 14610  ตอบ 44
 
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนบุศราคัมซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าโ [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
การแข่งขันฟุตซอลลีกเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 19 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)
 
 
อบต.บ่อรัง พัฒนาศักยภาพทีมพ่น หมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
อบต.บ่อรัง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.พุขาม โครงการพัฒนาเด็ก สตรี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
อบต.หลักด่าน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.บ่อรัง อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลบ่อรัง [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.ซับสมอทอด พิธีหล่อเทียนจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อรัง กิจกรรมมอบรถสามล้อโยกให้แก่ผู้พิการ [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองไขว่ ประกาศ อบต.หนองไขว่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติง [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มใส กิจการประปา [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.บ่อรัง การคัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
 
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.3/ว2073  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2160  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย กพส. มท 0810.5/ว2094  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 12 ก.ค. 2561 ]
 

 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นฯ [ 13 ก.ค. 2561 ]     
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 13 ก.ค. 2561 ]     
การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 13 ก.ค. 2561 ]     
ขอเชิญร่มประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน [ 13 ก.ค. 2561 ]     
ว3174 ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย  [ 13 ก.ค. 2561 ]     
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 [ 12 ก.ค. 2561 ]     
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างที่ใช้ในการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์แต่งตั้ง [ 12 ก.ค. 2561 ]     
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ว 3154 [ 12 ก.ค. 2561 ]     
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลคุรุสภาปี 2561 [ 12 ก.ค. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นที่71 9855 [ 12 ก.ค. 2561 ]     
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553