//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 


วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 16 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 1 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 13 


มอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 3 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 9 


การประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
 
 

ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 7051  ตอบ 19  
ชื่อ website สะกดผิดครับ (4 ต.ค. 2560)    อ่าน 408  ตอบ 1  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 2528  ตอบ 2  
 
 
ทต.วังโป่ง ขอให้เทศบาลดูแล (9 ต.ค. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 1
อบต.ฝายนาแซง ขอบคุณ (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 1
อบต.หลักด่าน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.บ้านโคก เว็บไซต์ อบต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ส.ค. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.ศรีมงคล นักวิชาการเงินฯหรือนักวิชาการคลังมีมีตำแหน่ง และว่างมั้ยคะ (1 ส.ค. 2561)    อ่าน 80  ตอบ 1
อบต.หินฮาว สอบถามรายละเ * * * ยดเกี่ยวกับ “นางหา ศรียา * * * ล” (14 ก.ค. 2561)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.หล่มเก่า มีตำแหน่งธุรการว่างเปล่าครับ (26 มิ.ย. 2561)    อ่าน 58  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา ขอสอบถามเทศบาลบัววัฒนามีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลรึปล่าวคะ (7 มิ.ย. 2561)    อ่าน 227  ตอบ 2
อบต.หินฮาว เรียนนายก อบต หินฮาว (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 556  ตอบ 2
ทต.ตาลเดี่ยว เว็บไซต์ ทต.ตาลเดี่ยว จ. เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 93  ตอบ 1
 
 
ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 3 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 11 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)
 
 
อบต.บ่อรัง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อรัง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หินฮาว แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.2) [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หินฮาว แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.1) [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.วังโป่ง เทศบาลตำบลวังโป่ง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระป [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศยกเลิกโครงการซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ - ๘ สา [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเ [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงบำบัดน้ำเสี [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุง [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว 3280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติการหักเงินค่าปรับการผิดสัญญาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน กค. มท 0803.3/ว3279  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว5912 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 12 ต.ค. 2561 ]
โครงการประเชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว3239  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานตลาดเทศบาล เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิตทางการเกษตร กพส. มท 0810.6/ว3276  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3268  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.3/ว3277  [ 12 ต.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว41  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. มท 0803.3/ว3269  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3267  [ 12 ต.ค. 2561 ]
 

 
 
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ร่วมประกวดบทความในหัวข้อ จิตอาสากั [ 12 ต.ค. 2561 ]     
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 [ 12 ต.ค. 2561 ]     
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. [ 12 ต.ค. 2561 ]     
ขอเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ [ 12 ต.ค. 2561 ]     
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ [ 12 ต.ค. 2561 ]     
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2561 ]     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน การจัดการศึกษาท้องถิ่ [ 11 ต.ค. 2561 ]     
การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคล [ 11 ต.ค. 2561 ]     
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา และการจั [ 11 ต.ค. 2561 ]     
ว 4614 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้บังคับใช้กฎหมา [ 11 ต.ค. 2561 ]     
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553