ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันงดสุบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 นี้//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี//////
 
 
 
 
 
มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง 2560  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ได้จัดทำมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2560

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2561 เวลา 14.26 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 21 ท่าน