//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
 
 

งานทะเบียนราษฎร์ สำนักปลัดฯ


งานทะเบียนพาณิชย์ สำนักปลัดฯ


การขอการรับรองและการสงเคราะห์ต่างๆ กองสวัสดิการ


การชำระภาษี กองคลัง


การขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ กองช่าง


การขออนุญาติกระทำการต่างๆ กองสาธารณสุขฯ

 
  (1)