//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
 
  พัฒนาระบบจราจร
 
 
ก่อสร้างหรือปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ
 
 
  อาชีพที่สร้างรายได้ในชุมชน
 
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และการจัดหา/สร้างสถานที่ พัฒนาด้านการเกษตร
 
 
  พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
 
 
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว