//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
 
  พัฒนาระบบจราจร
 
 
การก่อสร้างหรือ ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ
 
พัฒนาระบบจราจร
 
พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
 
การกระจายการพัฒนาให้ทั่วถึงทุกพื้นฐาน
 
 
  อาชีพที่สร้างรายได้ในชุมชน
 
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 
 
  พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
 
 
การส่งเสริมสวัสดิการ การศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี
 
การส่งเสริมด้านนันทนาการ กีฬาสามัคคี สวัสดิการต่างๆ
 
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาลอาหาร
 
ปรับปรุงก่อสร้างสถานที่ พัฒนาวางระบบทางด้านสาธารณสุข
 
การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวแก่ประชาชน