//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
 
  ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
 
 
การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
     
 
 
การส่งเสริมสวัสดิการการศึกษาวัฒนธรรม และประเพณี
 
 
  การประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาฯ
 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน การให้บริการประชาชน การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน