//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
โครงการผึกอบรมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2562  
 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จัดโครงการผึกอบรมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เป็นอย่างดี โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2562 เวลา 11.17 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 47 ท่าน