//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2562  
 

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานได้ง่ายขึ้นในการปฎิบัติงานและอยู่ร่วมกันในองค์กร และให้เกิดความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองและผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นต่างๆ ณ ห้องประชุมตรีเพชร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรุบรี โดยมีดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี เป็นประธานพร้อมทั้งให้นโยบายเริ่มต้นกับพนักงานใหม่

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2562 เวลา 11.32 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 52 ท่าน