//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
ประชาคมย่อยโครงการต่างๆเพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี  
 

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจัดให้มีการจัดทำโครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชาคมโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการต่างๆ โดยได้จัดประชาคมในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เน้นเฉพาะโครงการที่ยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แต่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน เพื่อนำเข้าสู่การประชาคมใหญ่ ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 10.53 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 135 ท่าน