//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 2561  
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จัดโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และได้รับเกียรติจากดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยมี ดร.วีรวัฒน์ จิตจูง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลวิเชียรบุรี นายสถิตย์ อ้นใจหาญ วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์อำเภอวิเชียรบุรี เป็นวิทยากรแนะนำแนวทางการป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ จากนั้นจึงร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากร

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 09.54 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 101 ท่าน