//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564  
 

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โดยดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี ได้ดำเนินการโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาโครงการต่างๆที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีต้องการและประสบกับปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการประชุมประชาคมในชุมชนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนจึงได้มีการนำโครงการต่างๆเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ต่อไป
โดยคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนต่างๆ ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประชาคมแผนพัฒนาฯในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชาคมในครั้งนี้ได้แสดงความเห็นด้วยกับโครงการต่างๆที่เสนอและได้อนุมัติบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เพื่อดำเนินโครงการต่างๆต่อไป เป็นอันเรียบร้อยแล้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 11.39 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 146 ท่าน