//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมแยกแลกแย้ม 2561  
 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมแยกแลกแย้ม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รู้จักและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการรีไซเคิลขยะต่างๆให้เป็นประโยชน์ อาทิ แก้ว พลาสติก กระดาษ ต่างๆ นำมาแลกดินปุ๋ยเพื่อนำไปเพาะปลูกต่อไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีตระหนักถึง และยังได้สาธิตการแยกขยะในครัวเรือนให้พนักงานได้นำเอาแนวคิดไปต่อยอดโดยการปฎิบัติในครัวเรือน ต่อไป เพื่อลดขยะและเพิ่มมูลค่าของขยะให้มากขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 13.26 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 140 ท่าน