//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
  หมวดข่าว :โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ(ปลัดเทศบาล)   19 ธ.ค. 2561 97
โอนย้าย/รับสมัคร   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล   1 ก.พ. 2562 68
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอนพนักงานส่่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ   1 ก.พ. 2562 65
โอนย้าย/รับสมัคร   การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ   31 ม.ค. 2562 42
โอนย้าย/รับสมัคร   ให้โอนพนักงานเทศบาลสามัญและให้พ้นจากตำแหน่ง   31 ม.ค. 2562 43
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี    12 ม.ค. 2562 60
โอนย้าย/รับสมัคร   รับสมัครพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี   26 ธ.ค. 2561 308
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานปฎิบัติ   10 ก.ย. 2561 71
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   10 ก.ย. 2561 37
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล   10 ก.ย. 2561 43
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศให้ผู้ทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการเป็นผู้ผ่านการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ   8 ส.ค. 2561 92
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงาานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานบริหาร   7 มิ.ย. 2561 150
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศยกเลิกการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล   7 มิ.ย. 2561 92
โอนย้าย/รับสมัคร   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล   30 พ.ค. 2561 106
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล   21 พ.ค. 2561 100
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล   3 พ.ค. 2561 106
โอนย้าย/รับสมัคร   ยกเลิกการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสาวยงานบริหาร   16 มี.ค. 2561 91
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   8 มี.ค. 2561 94
โอนย้าย/รับสมัคร   การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล    1 ก.พ. 2561 131
โอนย้าย/รับสมัคร   การรับสมัครพนักงาน    26 มิ.ย. 2560 114
  (1)