หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 8 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
ติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2561(2) [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
แผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 13 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
แผนประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ ประจำปี 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 16 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 16 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2560-2562 [ 27 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศอนุมัติแผนดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และแผนดำเนินงาน(ครุภัณฑ์)2561 [ 30 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 3 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561-2564 [ 3 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 21 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)