//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 150  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 [ 3 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 8 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ [ 8 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 [ 15 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 [ 10 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 2559-2561 [ 3 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี ฉบับเพิ่มเติม ปี 2558-2560 [ 26 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 17 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2556-2558 [ 22 เม.ย. 2556 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศใช้ แผน 3 ปี เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี [ 20 ก.ค. 2553 ]  อ่าน : 141  
 
  (1)